בימים אילו אנו סיימנו חזרות להצגה חדשה: "איזה מין דבר זה". ההצגה עוסקת במיניות ומיועדת לתיכון
 
הצגות

*לחץ על התמונה לפרטים

איזה מין דבר זה
דרך השלום
שוטים
מגדר וכל השאר
חלומות מרקש
אמרתי לא
עדים של אלכוהול
קשר השתיקה
דג ברשת