בימים אילו אנו בתהליכי סגירת תאריכים להצגות לשנת הלימודים התש"פ בבתי הספר השונים. הנכם מוזמנים להגיע לערבי החשיפה ולתאם תאריכים
 
חשיפה
בקרוב יפורסמו תאריכי חשיפה לקראת שנה"ל התש"פ