בימים אילו הצגתינו החדשה: "איזה מין דבר זה" מועלית בבתי ספר תיכוניים ברחבי הארץ
 
שאלות ותשובות

?"מה עומד לנגד עיני היוצרים בבואם לכתוב מחזה "חינוכי
?איך "מתחזקים" השפעת ההצגה על התלמידים
?האם ניתן לקבל תיקצוב להצגות
?האם הצגותיכם מתאימות גם לחינוך הדתי
?האם אתם מגיעים לכל מקום
?האם הצגותיכם מתאימות גם להורים
?'מה עם פרוייקט שרשים לכתה ז