בימים אילו אנו בתהליכי סגירת תאריכים להצגות לשנת הלימודים התש"פ בבתי הספר השונים. הנכם מוזמנים להגיע לערבי החשיפה ולתאם תאריכים
 
שאלות ותשובות

?"מה עומד לנגד עיני היוצרים בבואם לכתוב מחזה "חינוכי
?איך "מתחזקים" השפעת ההצגה על התלמידים
?האם ניתן לקבל תיקצוב להצגות
?האם הצגותיכם מתאימות גם לחינוך הדתי
?האם אתם מגיעים לכל מקום
?האם הצגותיכם מתאימות גם להורים
?'מה עם פרוייקט שרשים לכתה ז