בימים אילו אנו סיימנו חזרות להצגה חדשה: "איזה מין דבר זה". ההצגה עוסקת במיניות ומיועדת לתיכון
 
תלמידים בחט"ב שונות בכ"ס
צפיתי היום ב"קשר השתיקה". יש לי משהו למסור אך אני עושה זאת בעילום שם כי אני מפחדת. היותם יותר מתמיד ברור לי שאני צריכה לדבר. אי אפשר יותר לשמור בבטן. בגלל זה אני כותבת את מכתב זה ושמה בתיבת הדאר האנונימית... מאוד מקווה שתתפסו ותענישו את מי שעשה את הדבר הנורא הזה לדוד מ-ח-2...