בימים אילו הצגתינו החדשה: "איזה מין דבר זה" מועלית בבתי ספר תיכוניים ברחבי הארץ
 
תלמידים בחט"ב שונות בכ"ס
צפיתי היום ב"קשר השתיקה". יש לי משהו למסור אך אני עושה זאת בעילום שם כי אני מפחדת. היותם יותר מתמיד ברור לי שאני צריכה לדבר. אי אפשר יותר לשמור בבטן. בגלל זה אני כותבת את מכתב זה ושמה בתיבת הדאר האנונימית... מאוד מקווה שתתפסו ותענישו את מי שעשה את הדבר הנורא הזה לדוד מ-ח-2...