בימים אילו אנו סיימנו חזרות להצגה חדשה: "איזה מין דבר זה". ההצגה עוסקת במיניות ומיועדת לתיכון
 
אורט בית שאן
כמו המורים שלנו גם אנו היינו מרותקים להצגה. אני לא מרוקאי במוצאי אך התרגשתי לגמריי בהצגה...הצגה מאוד צבעונית...לא היה צריך מורים בהצגה. למדנו הרבה מההצגה