בימים אילו הצגתינו החדשה: "איזה מין דבר זה" מועלית בבתי ספר תיכוניים ברחבי הארץ
 
אורט בית שאן
כמו המורים שלנו גם אנו היינו מרותקים להצגה. אני לא מרוקאי במוצאי אך התרגשתי לגמריי בהצגה...הצגה מאוד צבעונית...לא היה צריך מורים בהצגה. למדנו הרבה מההצגה